Bescherming van persoonsgegevens

Deze informatie handelt over de bescherming van uw persoonsgegevens tijdens het bezoek van onze website. Dit zijn de gegevens waarmee u rechtstreeks of onrechtstreeks geïdentificeerd kunt worden: bijvoorbeeld uw voornaam, familienaam, e-mailadres en IP-adres.

We verzamelen persoonsgegevens wanneer:

 • u surft op de pagina’s van www.flexpack.be. In uw browser beginnen ze met ‘www.flexpack.be’ of  ‘flexpack.be’
  Wanneer een link u naar een andere website of een sociaal netwerk brengt, dan gelden de voorwaarden voor de verwerking van persoonsgegevens van die diensten.
 • u contact met ons opneemt via de formulieren op onze website

U bent beschermd op basis van de Europese Verordening 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 (in werking getreden op 25 mei 2018) betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (AVG).

1. Doeleinden van de verwerkingen

 • om uw vragen te beantwoorden (Informatieaanvraagformulier)
 • om uw aanvraag te behandelen (offerte formulier)
 • om uw sollicitatieaanvraag te verwerken (sollicitatieformulier)

We verzamelen en verwerken ook gegevens op anonieme wijze:

 • voor statistische en kwalitatieve doeleinden,
 • om onze diensten te verbeteren

2. Verwerkte gegevens

De tabel hieronder vermeldt de situaties waarin persoonsgegevens automatisch worden verzameld en verwerkt tijdens het bezoek van onze website

Situaties

Verzamelde en verwerkte gegevens
U raadpleegt een of meerdere pagina’s

IP-adres.

U neemt via een elektronisch formulier contact met ons op

Naam, voornaam en e-mailadres dat u ingeeft.

Adres en telefoongegevens dat u ingeeft

Uw Curriculum Vitae (CV) die u bijvoegt bij een sollicitatieformulier

De andere persoonsgegevens die kunnen worden verwerkt, zijn opgenomen in het register van gegevensverwerking.

3. Gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Zie ons Cookiebeleid voor meer informatie.

4. Bewaringsduur

De bewaringsduur:

 • van uw IP-adres: 24 uur
 • van de cookies: 13 maanden
 • van de uitwisselingen via het contactformulier: 12 maanden

In uitzonderlijke gevallen, zoals een gerechtelijke procedure, kunnen uw persoonsgegevens langer worden bewaard.

5. Veiligheid

Wij waarborgen de veiligheid (integriteit en vertrouwelijkheid) van uw persoonsgegevens. Ze worden onder meer beschermd tegen ongeoorloofde toegang, onrechtmatig gebruik, verlies en ongeoorloofde wijzigingen.

Daarvoor gebruiken we beveiligingstechnieken en -procedures die we hier om veiligheidsredenen niet uitvoerig beschrijven.

Op fysiek, technisch en organisatorisch vlak worden gepaste maatregelen genomen om een veiligheidsniveau te garanderen dat aangepast is aan de risico’s.

6. Recht op inzage, rechtzetting, bezwaar en wissen

U heeft bepaalde rechten voor de persoonsgegevens die we gebruiken: het recht van inzage, het recht op rechtzetting, het recht om bezwaar aan te tekenen en het recht om gegevens te laten wissen.

We behandelen uw aanvraag binnen 30 kalenderdagen. Als uw aanvraag complex is of onze diensten tal van aanvragen moeten behandelen, dan wordt de termijn verlengd met 60 dagen.

Stuur een e-mail of een brief naar onze functionaris voor gegevensbescherming, samen met een scan of een kopie van uw identiteitsbewijs, met daarop uw handtekening, om uw rechten uit te oefenen:

E-mail: privacy@flexpack.be

BWZ Klein-Brabant vzw
Ter attentie van de functionaris voor gegevensbescherming
Pullaar 159
2870 Puurs-Sint-Amands

7. Klachten

Als u vindt dat we uw persoonsgegevens niet heeft verwerkt in overeenstemming met de geldende regelgeving, dan heeft u het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit:

E-mail: commission@privacycommission.be

Gegevensbeschermingsautoriteit
Drukpersstraat 35
1000 Brussel

8. Contact

Voor informatie over ons gegevensbeschermingsbeleid kunt u contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming via Privacy@flexpack.be