Wij ambiëren de verwachtingen van onze klanten te overtreffen. Wij streven naar een duurzame samenwerking door onze dienstverlening af te stemmen op de specifieke en individuele noden van elke klant. Een lange termijn win-win samenwerking is het uiteindelijke doel

Wij doen dit door continu te waken over het ganse productieproces en daarbij de kwaliteit van het finaal product steeds in het oog te houden. Om hiervoor te zorgen wordt er gewerkt op basis van internationale standaardenverschillende wetgevingen en normering rond kwaliteit, milieu en veiligheid.
Op basis van risico-analyses nemen we de nodige acties, zowel qua product- en voedselveiligheid als op het vlak van kwaliteit van onze processen.
Verbeteringsmethodes, metingen van de klanttevredenheid, interne en externe audits en inspecties sturen voortdurend ons businesssysteem. De effectiviteit en efficiëntie van onze processen worden continu in vraag gesteld.

Als netwerkorganisatie staan we voor sociaal en waardegericht ondernemerschap waarbij wij een sociale en maatschappelijke meerwaarde realiseren en verder uitbouwen ten aanzien van Cliënten, medewerkers en de ruimere leefgemeenschap en dit op een financieel duurzame manier.

Download hier onze beleidsverklaring.
Download hier onze kwaliteitsverklaring.
Download hier het ISO – FSSC 22000 certificaat.
Download hier het ISO 13485 certificaat.
Download hier het ISO 9001 certificaat.