Maatwerk

We vertrekken steeds vanuit uw vraag en zoeken naar oplossingen op maat van uw probleem.

Onze grootste troef?

Onze productieprocessen zijn lean ingericht, sterk geautomatiseerd en richten zich steeds naar uw noden. Een uitgebreid, polyvalent machinepark is daarbij ongetwijfeld een pluspunt. Maar onze bijzondere mensen maken pas écht het verschil.
Bij Flexpack werken 220 enthousiaste medewerkers die om diverse redenen minder kansen krijgen op de gewone arbeidsmarkt. Laat dit voor ons net geen beperking zijn. Integendeel, wij stemmen de capaciteiten van onze medewerkers steeds af op het werk dat ze verrichten.
Wij ontwikkelen daarbij methodieken, organisatiesystemen en zelfs machines waarbij de opdrachten op het vaardigheidsniveau van de medewerker worden gebracht en wij voldoen aan de strengste eisen van onze klanten. Bovendien investeren wij voortdurend in opleiding, begeleiding en intensieve coaching om elke medewerker op zijn sterkst te kunnen inzetten.

Ambitie

Met de BW Klein Brabant vzw zetten we in op de talenten van volwassenen met een beperking of een afstand tot de arbeidsmarkt door een inclusief beleid te voeren dat de klemtoon legt op ontplooiing, individuele vaardigheden en persoonlijke autonomie.
We realiseren dit door vraaggestuurd te werken op een duurzame en maatschappelijk verantwoorde wijze met continue aandacht voor samenwerking en innovatief, sociaal ondernemerschap en dit in de brede regio.
We bouwen mee aan een inclusieve samenleving waarbij elk talent optimaal ingezet wordt.

Onze drijfveren

We zijn een sterk waarden gedreven organisatie waarbij onze 3 kernwaarden de basis vormen van ons handelen en het nemen van beslissingen. Die kernwaarden vormen het DNA van Flexpack:DNA Flexpack

Team

Gelukkige medewerkers zijn betrokken en geëngageerde medewerkers die mee zorg dragen voor de kwaliteit van uw product. We zijn trots te kunnen rekenen op een team van sterke, getalenteerde en gemotiveerde medewerkers.